Telefon: 56 52 52 07

E-post: post@halldorhamre.no

TORGET

Større bygg me har sett opp

Gjennom tidene har firmaet hatt fleire større bygg i distriktet. blant anna : Granvin Barne og Ungdomskule, Granvin Sjukeheim,Eidfjord Natursenter, Ulvik Sjukeheim tilbygg og 6 manns bolig til Granvin Bustadstifting.
Hatt tømrardelen på Folkedal kraftverk og lukehus.
4 leilligheiter på kaien i Granvin Sjøbu.
Rehabilitering av Voss Lokstall
Støyskjerm og perrongtak på Voss stasjon.
Bustadhus Mesterhus Ninni i Ulvik