Telefon: 56 52 52 07

E-post: post@halldorhamre.no

TORGET

Me byggjer hus og hytter

Me har stående noko ytterdørar og vindauge i forskjellige størrelsar inne på lager.
noko er ting med små skjønnheitsfeil og små transportskader, og noko er ting som er feillevert til oss.
dette ynskjer me selgja billgt. Me har betalingsteminal.

SÅ HAR DE EIT LITE PROSJEKT PÅ GANG, SO TA TUREN OG SJÅ KVA ME HAR AV DØRAR OG VINDU :-)

Me kan og skaffa alt av materialar og byggjevarer til dere. gode prisar på det meste !