Telefon: 56 52 52 07

E-post: post@halldorhamre.no

TORGET

Om Byggmester Halldor & Johs Hamre.

Byggmeister Halldor & Johs. Hamre AS er eit byggmeisterfirma etablert i 1965.
Me tek på oss oppdrag med oppføring av trehus, hytter, næringsbygg, offentlege bygg (skulebygg o.s.v) og landbruksbygg. I tillegg tek vi på oss vedlikehald av bygg, rehabilitering og innreiingsarbeid.
Sjå vår brosjyre under. Kopier og lim inn i din nettleser

http://brochure.profil-media.no/b/tA5zW190GAQy8Z
  

                                          
Dagleg leiar : Fagleg ansvarleg Geir Ystanes (frå Ulvik)
Ansvarleg  kontor : Lars Yngve (frå Eidfjord)
Fagleg ansvarleg og salg: Martin Hamre (frå Granvin)

Bedrifta har i dag 11 ansatte :